BÖLÜMLER İÇERİKLER

1. İşletim Sistemi

İşletim Sistemine Giriş

İşletim Sisteminin Amacı

İşletim Sistemi Görevleri

İşletim Sistemi Çeşitleri

2. İşletim Sisteminin Tarihsel Gelişimi

Giriş

1. Kuşak (1945-1955) : Vakum Tüpleri

2. Kuşak (1955–1965) : Transistörler ve Toplu İş Sistemleri

3. Kuşak (1965-1980) : Entegre Devreler ve Çoklu Programlama

4. Kuşak (1980 -       ) : İşletim Sistemleri

3. Bilgisayar Sistemi

Giriş

Bilgisayar Sisteminin Çalışması

Kesme (İnterrupt)

Depolama/Saklama Hiyerarşisi

Giriş/Çıkış(I/O) Yapısı

Bilgisayar Sistemi Mimarisi

İkili Mod İşletimi

Değişik Sınıfta Bilgisayarlar

4. İşletim Sistemi Yapısı

Giriş

Basit Yapılı Sistemler

Katman Yapılı Sistemler

Sistem Bileşenleri

İşletim Sistemi Servisleri

Sistem Çağrıları

Sistem Programları

Sanal Makineler

Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Sistem Üretimi

5. İşlem Yönetimi

Giriş

İşlem

Çizelgeleme

İşlemcikler

MİB Çizelgelemeleri

6. Kilitlenmeler (Deadlocks)

Sistem Modeli

Sistem Kaynakları

Deadlock'lara Neden Olan Durumlar

Deadlocklar'ın Ortaya Çıkartılması (Deadlock Dedection)

Deadlock Tespiti ve Geri Yükleme

Deadlock'tan Kurtarma (Deadlock Recovery)

Deadlock Durumunda Kullanılan Yaklaşımlar

7. Bellek Yönetimi (Memory Management)

Bellek Kavramı

Bellek Yönetimi

Arkaplan (Background)

Takaslama (Swapping)

Bellek Ayırma

Segment Oluşturma (Segmentation)

Sayfalara Ayrılmış Segment Oluşturma (Paged Segmentation)

Yerdeğiştirme

Ana Bellek Yerleştirme

Ana Bellek Sıkıştırma

Sayfalama

8. Sanal Bellek

Sanal Bellek

Giriş

İstek Sayfası Oluşturma

İstek Sayfası Oluşturma Performansı

Kaynak Yönetim Tekniği

Sayfa Değiştirme

Çerçevelerin Dağıtılması

Boşaltma

9. İkincil Bellek Yönetimi

Giriş

Boş Alan Yönetimi

Yerleştirme Metodları

Disk Çizelgelemeleri

Bir Disk Proglamlama Algoritması Belirleme

Sektör Sıralama

Performans Ve Güvenirliği Arttırma

Depolama Hiyerarşisi

10. Dosya Yönetimi

Dosya Yönetimine Giriş

Dosya İşlemleri

Erişim Yöntemleri

Dizin Yapısı

Dosya Koruma

Yoğunluk Anlamları

Uygulama Sorunları

Dağtık Sistemler

11. Koruma ve Güvenlik

Koruma

Erişim Matris

Güvenlik

12. Dağıtık Sistem Yapıları (Distributed System Structures)

Motivasyon

Dağıtılmış İşletim Sistemi Türleri

Dağıtılmış İşletim Sistemi

Ağ Yapısı

Ağ Topolojisi

İletişim Yapısı

İletişim Protokolleri

Sağlamlık

13. Dağıtık Koordinasyon (Distributed Coordination)

Arka Plan

Adlandırma VE Şeffaflık

Uzaktan Dosya Erişimi

Durum Bilgisi ve Durum Bilgisi Olmayan Hizmet

Dosya Çoğaltma .

14. Dağıtık Dosya Sistemleri (Distributed File Systems)

Olay Düzeni

Karşılıklı Dışlama

Atomsallık

Eşzamanlılık Kontrolü

Deadlock Handling

Seçim Algoritmaları

Karara Varmak