BÖLÜMLER İÇERİKLER
1. BÖLÜM

Bulut Bilişime Giriş,

Bulut Bilişimin Temel Kavramları,

Bulut Bilişimin Önemi,

Bulut Bilişimin Avantajları

2. BÖLÜM

Teknoloji ve Bilişim Sistemleri,

Bulut Bilişim Mimarisi ve Hizmet Yapısı,

Bulut Bilişim Modelleri

3. BÖLÜM

Sanallaştırma Teknolojileri,

Bulut Bilişimin Dağıtım Modelleri,

Bulut Bilişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar,

Büyük Veri Yönetimi

4. BÖLÜM

Bulut Bilişim Hizmet Ortamları ve Ortam Seçimi,

Bulut Ortamının Yönetimi,

Bulutta Veri Yönetimi

5. BÖLÜM

Bulut Bilişimde Güvenlik,

Bulut Sistemlerine Yönelik Saldırılar ve Savunma Yöntemleri

6. BÖLÜM

Güncel Bulut Bilişim Uygulamaları,

Standartlar,

Mobil Bulut Uygulamaları

7. BÖLÜM

Bulut Bilişim Ekonomisi, Bütçelemesi, Maliyet Modellemesi ve Proje Yönetimi

8. BÖLÜM

Ülkemizde Bulut Bilişim Açısından Servis Sağlayıcı ve Hizmet Alıcılarının İncelenmesi,

Bulut Bilişim Hukuku